זמני תפילות שבת-חב״ד לדוברי עברית


 

  •  שישי: 6:00 בערב מנחה/קבלת שבת -סעודה
  • שבת-קודש: 10:00 שחרית/מנחה מיד לאחר הקידוש