זמני תפילות שבת-חב״ד לדוברי עברית


  •  שישי: 19:00 מנחה/קבלת שבת
  • שבת-קודש: 10:00 שחרית/מנחה מיד לאחר הקידוש